Ergocoach voor beeldschermwerk

Beschik zelf over de kennis om fysieke belasting te verlagen bij jouw collega’s en werknemers door Ergocoach te worden! Jouw werkgever heeft vervolgens alle kennis in huis om werkplekken juist in te stellen en geschikte hulpmiddelen aan te schaffen om alle werknemers ergonomisch te laten werken.

Wil je zelf de kennis in huis hebben om de fysieke belasting van werknemers te verlagen? Van werkgevers wordt vanuit de wet- en regelgeving verwacht dat zij adequaat ingrijpen bij ziekteverzuim. Met een eigen coach in dienst wordt het verlagen van het verzuimpercentage een verankerd onderdeel van de organisatie. Na deze opleiding wordt de medewerker een gecertificeerde Ergocoach.

Hij of zij leert hoe de werkplek en omstandigheden efficiënt geobserveerd kunnen worden. Hieruit komen knelpunten naar voren die vervolgens met een interventie worden weggenomen. De Ergocoach kent de werknemer als collega en heeft daardoor meer draagvlak voor verandering. De opleiding geven wij op de werkvloer zodat de werknemer minimaal afwezig is en ter plaatse in de praktijk kan oefenen.